Contact

 

clip0004bo

 

Med vänlig hälsning

Ing. Bengt Ovelius

Copyright Picopuls AB

 

Betydligt mer information kan erhållas. Kontakta bengt@1ppm.net

 

 

Länk till en betydligt mer omfattande hemsida

Hemsidorna kan laddas ner som PDF  (ifall någon exempelvis vill printa ut vissa sidor ) mm

Klimatkalkylatorn finns också som PC -program som kan köras off-line, utan internet.

Dessutom finns en bok ute sedan ett par år  i detta ämne

Det finns också en experimentell kalkylator  som beräknar Climate Forcing från oceanernas uppvärmning

 

Det ger en unik möjlighet till diskussion när sambanden mellan tidsfördröjning och klimatkänslighet

blir uppenbara.

 

Det är viktigt att denna diskussion kommer alla till del och att en livlig diskussion kommer igång

i skolor och universitet.  Greta har dessutom helt rätt i att press, TV och politik måste vara fulla med

just denna diskussion.  

 

Allt detta kan komma igång när vi börjar förstå den bromsande, osynliga handen: Grupp-tänkandet,

som driver ner den kollektiva kreativiteten till noll.

 

 

 

 


 

Djupa kriser kan vara århundrades katastrof och samtidigt århundrades största  möjlighet.

Sverige behöver nu politiskt och vetenskapligt  ledarskap i klass med J.F. Kennedys månlandning.

 

Dessa två punkter måste uppfyllas:

 

§1. En korrekt klimatanalys så att vi exakt förstår vad som måste göras.

§2. Innovationer som världen aldrig sett som är skräddarsydda till §1

 

Då kan vi få en bekväm och lönsam övergång till ett nytt samhälle. Detta är lösbart men lösningen har inga som helst likheter med nuvarande klimatpolitik. Klimatformeln visar vägen till en fungerande klimatpolitik.

 

 

clip4637

 

 

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha -

dock inte förrän vi förstår klimatet.

 

Därför är klimatkalkylatorn framtagen för att försöka förstå olika klimat-politik på djupet.

 

maaz