Climate Sensitivity

Finns det något övergripande, globalt  tankefel när den samlade expertisen i världen bedömer så mycket så fel?

 

Fel...Fel...Fel.......

 

+2C och 450 ppm kommer 60 år tidigare än IPCC lovat. Ingen reagerar.

Mega-bränderna som skulle komma om 30 år, kom redan i år. Ingen reagerar.

Forskarna chockade att permafrosten tinat 70 år tidigare än beräknat. Ingen reagerar.

1/3 av alla djur och växter borta inom 50 år. Ingen regarerar.

 

 

Varför alla dessa fel ?

Viktigt att få svar...........

Tidigare har alla trott att jorden var platt.

Inte omöjligt att motsvarande missuppfattningar återkommer i modern tappning.

Alla måste hjälpas åt med detta detektiv-arbete.  Det ligger en hund begraven här.

 

 

 

Kan nedanstående  vara förklaringen ?

 

En scatterplot visar alla mätpunkter i VOSTOK iskärnor.

Varje punkt motsvarar en CO2 -halt och motsvarande globala temperatur

Mätningarna slutar vid 300 ppm CO2 eftersom jorden inte varit högre

under sista halvmiljonen år. Under hela denna tid kan man konstatera

KlimatKänslighet=  > 20   , om man bara betraktar ppm CO2 och Temp.

 

IPCC baserar sina  beräkningar på KlimatKänslighet= 3 och då ligger den gula

punkten rätt. Men VOSTOK  mätningar på iskärnor visar ett förhållande

mellan CO2 och temperatur som lyfter jordens temperatur 35 grader

för varje fördubbling av ppm CO2.  

 

En motiverad fråga som betyder allt: Är Klimatkänsligheten 3  eller 35 ?

 

clip4649

 

 


 

Antag att forskare om 500,000 år får fram nedanstående harmoniska

och logiska scatterplot.

Dessa forskare kommer då  att säga:

 

"Mänsklighetens största misstag och

mänskliga civilisationens undergång

berodde på att all klimatpolitik baserades på

KlimatKänslighet= 3.

 

Nu, en halv miljon år senare

vet vi bättre och nedanstående mätresultat  bevisar

att KlimatKänsligheten varit 20-40 under 1 miljon år.

 

Man undervärderade helt enkelt kraften i växthuseffekten

och när man började reagera så var det för sent.

Klimatkänsligheten är inte planetens temperaturökning

för en fördubblad CO2, utan den ekvivalenta ugnens ökning.

KlimatKalkylatorn skulle ställts in på KlimatKänslighet=35

och tidskonstanten RC=600 år. Då hade man kunnat skapa

en korrekt och hållbar klimatpolitik.En konsekvens var att redan

år 1895 hade för hög CO2 halt - som kommer till fullt uttryck

först 700 år senare. 1895 hade 285 ppm CO2 precis som

tidsepoken Eemian  129,000 år sedan.Eemian hade superstormar,

+2C övertemperatur och 9 m högre ocean. Allt blir logiskt.

 

clip4650

 

 


 

Om IPCC ändå har rätt med  KlimatKänslighet= 3 så MÅSTE

framtidens forskare se nedanstående bild. Då återstår frågan

varför det blir en så konstig, onaturlig form med en knick efter 300 ppm.

 

Vad motiverar att globala temperaturen praktiskt taget slutar stiga

efter 300 ppm i diagrammet ?

 

clip4651

 


 

Finns det ytterligare sätt att uppskatta klimatkänsligheten?

 

Jo, vi vet redan från Nobelpristagaren Svante Arrhenius  (1859-1927) att jordens temperatur kan beräknas genom

att ta logaritmen på CO2 halten i ppm.

 

NASA skriver att jordens temperatur hamnar kring 400 C om det är 100% CO2 i atmosfären

Klimatvetenskapen  utgår dessutom från 0 C övertemperatur vid 275 ppm.

Allt detta kan uttryckas med denna formel:

 

clip4663

 

 

clip4662

 

 

Klimatkänsligheten cs är jordens temperaturökning för fördubblad CO2 ppm, vilket kan uttryckas så:

 

clip4664

Den numeriska lösningen (oberoende av ppm)  blir

 

clip4665

cs= 34.65735905

 

Detta är fantastiskt och det är i högsta grad i harmoni med de tänkta forskare som är verksamma

om 500,000 år och som avgivit sina tänkta kommentarer ovan.

 

Professorer i kungliga vetenskapsakademien vill ha cs=2

IPCC har räknat med cs=3 under 40 år

Johan Rockström antyder i SVD att cs kan närma sig 6  

 

På denna sida finns stark argumentation för att cs= 34.6 skall användas i klimatberäkningarna.

Klimatkalkylatorn klarar alla alternativen.

 

Detta cs - värde påverkar på djupet hela klimatpolitiken

 

En  intressant konsekvens är att man också med klimatkalkylatorn kan visa att tidskonstanten är 620 år.

Detta är en av de viktigaste klimat-parametrarna.  Det vi släpper ut nu får sin fulla verkan om 600-800  år.

 

Vare sig klimatkänsligheten visar sig vara 4 eller 35:

Klimatkrisen måste lösas på samma sätt.

Plocka ner metan och CO2 med maximal fart.

Diskussionen har inte ens börjat.

 

 


 

Ytterligare en intressant koll på IPCC's  val av Klimatkänslighet=3 , oförändrat sista 40 åren:

 

Denna funktion motsvarar  Klimatkänslighet=3

 

clip4678

 

cs3(550)= 3.01    - En för dubbling från 275 ppm CO2 ger 3 graders höjning -  Stämmer !

 

Temperaturen när 100% är CO2 i atmosfären (100% är samma som 1 milj ppm = 10^6 ppm )

 

cs3(10^6)= 36.6 C

 

Slutsats:

Med IPCC's ståndpunkt Klimatkänslighet=3  så når jorden 36.6 C övertemperatur

när 100% av atmosfären är CO2 !

 

Då har NASA räknat fel som påstår över 400 C övertemperatur

 

Hur man än räknar så ringer alla varningsklockor  vid Klimatkänslighet=3

Ändå har sveriges och EU's klimatlagar byggts på Klimatkänslighet=3

 

Rätt värde är sannolikt  Klimatkänslighet=35 och Tidskonstanten RC= 600 år

 

Troligen är det den stora RC som ger tankefelet.  Klimatkänslighet ser ut att vara 3

i närtid om man samtidigt tror att RC=0

 

Klimatkalkylatorn bör ge en klar bild av hur det verkligen ligger till.

 

Bekräfta , Dementera !

 

Hela landets framtid är beroende av att vi får detta rätt !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clip4679

 

Scatterplot av samtliga VOSTOK Temp-anomaly och ppm CO2  -punkter

samt den linje som startar med 0 vid 275 ppm och slutar med 420C vid 10^6 ppm.

Vi ser att moderna mätvärden över 300 ppm som inte genomgått 600 års stabilisering

uppvisar Klimatkänslighet=3. Dessa punkter kommer  att vandra uppåt under 600 år

och ansluta sig till trendlinje som bildas av Klimatkänslighet=35 efter 600 år

 

Därför lägger vi ut linjen (röd) för  Klimatkänslighet=3 och linjen (svart) för Klimatkänslighet=35

mot en logaritmisk ppm-skala. Då skall temperaturytvecklingen för stigande ppm bli en rak linje

enligt 120 år gammal teori som gäller än i dag.

 

 

clip4680

 

 

 

 

Enklare kan det inte bli:  

Jordens temperatur går från frysbox till Pizzaugn  när CO2 i atmosfären går från noll till 100% . Detta bekräftas av NASA mfl.

Detta förlopp blir en rak linje om ppm skalan är logaritmisk (visste Prof Svante Arrhenius för 120 år sedan)

Jorden  lever efter denna raka linje

Med start (grön ring)  på 275 ppm (1700 tal)  , förindustriell nivå med övertemperatur noll.

med klimatkänslighet =35

så nås +420 C vid 100% CO2 (långt utanför diagrammet) .  Detta är rätt enl. NASA  

Vi har redan ca 25C övertemperatur vid 410 ppm (röd ring) och tidsfördröjningen är ca 600 år. Därför ser vi bara en enda grad just nu.

Med detta sätt att tänka så blev prognosen 2008-2020 exakt rätt  medan IPCC "summary for policymakers" blev katastrofalt fel. (+2år 2100 450ppm)

Detta är en tung indikation på att klimatkänslighet =35 är rätt

 

IPCC har under 40 år räknat med klimatkänslighet=3 och ALLT bygger på detta (sv+ eu klimatlag, politik mm mm mm )

Med start (grön ring)  på 275 ppm (1700 tal)

med klimatkänslighet =3

så nås drygt +30 C vid 100% CO2 (långt utanför diagrammet) . Detta är fel enl NASA

Detta är en tung indikation på att klimatkänslighet =3 är grovt fel.

clip4690

 

 

 

 


 

maplevostokscatter

 

Detta sätt att räkna verkar ge en perfekt prognos. Ett sant resultat kan tyda på en sann teori.

Klimatkänsligheten är inte jordens temp.höjning för en fördubblad CO2 utan ugnens !

 

 


 

maplevostokscatter2

Den ultimata rimlighetsbedömningen handlar om vilken teori som ger rätt temperatur vid 100% CO2.

IPCC som under 40 år hävdat Klimatkänslighet=3  kommer att ge en jord med +32 C övertemperatur

när CO2 är 100%. NASA hävdar en temperatur på > 400 C vilket gör att Klimatkänslighet=35 krävs

och Klimatkänslighet=3 faller. Det gäller ju att linjen redan nu får en sådan riktning att det stora perspektivet stämmer.

 

 


 

I många olika mätserier är det iögonfallande att data som bara är ett par hundra

år sticker ut som en pinne  relaterat till VOSTOK och alla punkter för CO2 - dT

 

På denna pinne ser vi klimatkänslighet =3 , det som IPCC räknat med i 40 år.

 

Denna pinne rör sig dock uppåt under 600 år och kommer i harmoni

"ugnens temperatur", dvs  med övriga punkter.  

scattergif

 

Klimatkänslighet måste definieras som ökning av ugnens temperatur för varje

fördubbling av CO2.

 

Därför lider även SMHI Rossby Centre under detta tankefel.

Mätningen ssp1.1.9 talar om för riksdag och regering

att alla temperaturer stannar när utsläppen upphör 2045.

Hela klimatpolitiken står på denna riskabla grund.

Rossby gröna kurva som inte stiger är just denna pinne

som kommer att ändra riktning när tidskonstanten utspelas.

 

Det finns ju också en etablerad vetenskap om detta som man

kallar "Climate Change Commitment".

 

 

 

rossby_gron_003_gif

När våra forskare och professorer inom kort ser detta tankefel

så ligger vägen öppen för  en riktig klimatpolitik.

Allt tyder på att vi måste räkna med

klimatkänslighet=35.  

 

Johan Rockströms uttryck

"en vetenskaplig jordbävning" stämmer verkligen här.

 

En uppmaning till forskare: Bekräfta, dementera. Måste ske snabbt

eftersom tiden rinner ut.

 

För somliga står valet mellan att rädda ansiktet eller att rädda våra ungdomar.

Det är sanningen och naturlagarna som ger detta påträngade val.

Naturlagarna förhandlar inte. Det enda som räknas är vår ödmjukhet.

 

Ödmjuk innebär också insikten om att alla kan ha fel.  Även ovanstående

synpunkter kan vara fel. Men en öppen diskussion leder fram till den sanning

som vi måste ha för att göra de avgörande innovationerna.

 


Slutsats

 

Klimatexperterna måste hjälpa till i denna process och ge 100% för att korrigera tidigare misstag.

 

Slutsatsen blir att alla klimatberäkningar bör göras med  Klimatkänslighet=35.

Detta leder till att världen är instängd i det gula området.  Även om ingenting släpps ut

och enbart solceller och vindkraft används så går jordens temperatur uppåt

med rasande fart efter en linje som är instängd i gula området.

 

Det enda som kan bryta förloppet är att plocka ner metan och CO2 från atmosfären

i enorm skala och mycket snabbt. Varje minut är viktig.  

Det handlar om 400 ton CO2 per person. Det finns inget val. Det finns inga vägar att

fuska bort detta. Varje svensk har kanske en skuld på 4 milj kr till jorden/klimatet.

 

Med detta som utgångspunkt så vet var och en vad som krävs och kraftfullt agerande

måste komma omedelbart. Det fina är att vi har full rätt att lösa det både smartare och billigare.

Om klimatkänslighet=6 så blir det i princip samma bild men det gula området blir aningen större.

 

 

clip4681

 

 


 

 

Här kan klimat-appen tolka IPCC's världsbild med klimatkänslighet=3

CO2-utsläppen (blå)  följer Business As Usual ända fram till 2050 och blir sedan noll.

Då stannar CO2 på 550 ppm.

Den röda och gröna kurvan t.h. går i samma spår till 2050 och tolkar den teori

som klimatkänslighet=3 skapar.  Det är en bristfällig teori eftersom den inte

följer NASA verkliga mätningar (svart) .  Enligt denna (felaktiga) teori

som ligger till grund för klimatlagen så stannar temperaturökningarna nästan

när utsläppen upphör 2050.  Grön kurva når knappt +1.5C år 2100.

Därav kommer också  Rossby Centre ssp119  där temperaturen slutat stiga år 2050.

 

 

clip4685

 

 

 

 

clip4687

Bäst kurvanpassning vekar uppstå när klimatkänslighet=35 och tidskonstant RC=610 år.

Då stämmer också NASA svarta med den gröna kurvan som är teoretiska konsekvensen av cs=35 och RC=610 år.

Mycket talar för att detta är det korrekta sättet att tolka klimatsituationen. Då visar grön kurva

hur snabbt temperaturen stiger vid noll-utsläpp efter år 2050.

 

Detta borde brådskande granskas i PeerReview.

 

Att det brådskar ser man här.

Om man backar CO2 med otroliga 6.1 ppm/år med början 2025 så klarar man Paris-avtalet

 

clip4688

Om man börjar backa CO2 med början 2030 så klarar man inte parisavtalet  ens om man backar med 10 ppm/år

clip4689

Vid 5 års försening så måste dubbelt så mycket CO2 plockas ner från atmosfären. Det stiger sedan exponentiellt

och mänsklig förmåga kan inom kort inte hantera detta.

 

Då skall man veta att  en reduktion av 1 ppm/år anses vara science fiction som man inte kan klara alls i dagens läge.

 

Denna science-fiction kapacitet måste tas fram i mycket god tid innan 2025.

Hur skall man klämma in 50 års utveckling mellan 2021 och 2024 ?  

Diskussionen har inte ens börjat och tiden rinner ut. Varje minut är viktig.

 

 


 

 

Detta är samtliga VOSTOK mätpunkter på historisk CO2 och global temperaturavvikelse.

Detta är också nya mätdata 1900-2020

 

Varför avviker nya mätdata  så radikalt från gamla ? Varför sticker de ut som en pinne ?

Har jorden den egenskapen att temperaturen plötsligt nästas slutat att höjas ?

Klimatkänsligheten har varit i området 35 under en halv miljon år bakåt.

Varför är den nu bara 3 ?  Nya mätdata utvecklas ju bevisligen med cs=3

 

Svaret är att exempelvis punkten på 410 ppm på  +1.1 C , den kommer att vandra upp till 25C

under loppet av >600 år . Om vi stoppar alla utsläpp idag så fortsätter jorden obevekligt upp

till 25C övertemperatur.

Den pinne som sticker ut kommer att vinklas uppåt och ansluta sig harmoniskt till övriga punkter.

 

clip4691

scattergif

 

Framtidens forskare kommer sannolikt att säga:

 

"Mänsklighetens största misstag och

mänskliga civilisationens undergång

berodde på att all klimatpolitik baserades på

KlimatKänslighet= 3.

 

Nu, en halv miljon år senare vet vi bättre

 

Man undervärderade helt enkelt kraften i växthuseffekten

och när man började reagera så var det för sent.

Klimatkänsligheten är inte planetens temperaturökning

för en fördubblad CO2, utan den ekvivalenta ugnens ökning.

KlimatKalkylatorn skulle ställts in på KlimatKänslighet=35

och tidskonstanten RC=600 år. Då hade man kunnat skapa

en korrekt och hållbar klimatpolitik.En konsekvens var att redan

år 1895 hade för hög CO2 halt - som kommer till fullt uttryck

först 700 år senare. 1895 hade 285 ppm CO2 precis som

tidsepoken Eemian  129,000 år sedan.Eemian hade superstormar,

+2C övertemperatur och 9 m högre ocean. Allt blir logiskt.

 

clip4655

 

The mathematics for this virtual oven and its time delay can be expressed

as the following differential equation:

 

clip4658

En fungerande klimatpolitik kan utvecklas från denna differentialekvation.

Klimat-appen drivs av denna ekvation och den är enkel att använda.

 


 

Det logaritmiska förhållandet CO2-dT  är något  som knappast  kan bevisas men begreppet klimatkänslighet baseras ändå på detta logaritmiska förhållande.

 

Det är den inneboende egenskapen hos en logaritm att temperatur-steget uppåt blir lika stort vid varje fördubbling av CO2.

Jorden är alltför komplicerad för att kunna beskrivas med precision med en så enkel formel men detta ger en mycket intressant tumregel

i det stora perspektivet.

 

Valet står mellan att ha enkla tumregler som fungerar om vi har tur, eller inte ha någonting alls.

 

Dessa enkla tumregler tycks säga att klimatänsligheten =35 och tidskonstanten mellan CO2 och global temperatur är 600 år.

 

Vår resa framåt går på en räls med en växel som passeras just nu. Det brådskar att  välja höger eller vänster trots bristfälliga kunskaper.

 

Vi kan välja höger i växeln och fortsätta med en icke fungerande klimatpolitik baserat på felaktig klimatmodell från IPCC med klimatkänslighet=3 (+2C år 2100 450 ppm)  som riskerar leda till katasrof utan återvändo.

 

Vi kan välja vänster i växeln med klimatkänslighet=35 och utforma en mycket mer ambitiös klimatpolitik.Detta leder till ett kvalitetsjobb med klimatet. Vi återställer jorden till 1700-tal.

 

Efter långa tider kan vi se i backspegeln om detta var vår räddning eller om vi var alltför ambitiösa.

 

Som bi-effekt får vi fantastiska innovationer som för alltid kommer att förändra livet, exempelvis fri och fullständigt ren energi, om vi tar krisen på allvar.

 

Samt en rad andra glädjande saker som vi inte ens kan föreställa oss idag.

 

Ingen kunde föreställa sig   smartphones med email och internet för 30 år sedan.

Datatekniken var ett resultat av månlandningarna.

 

Att lösa klimatkrisen är också en sorts månlandning som kommer att ge massor av ny, glädjande teknik.

De länder som vågar gå före kommer att få enorma fördelar i form av kraftigt ökad BNP.

 

 

clip4694